Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Αναστάσιος Τσάμης

Χαιρετισμοί

Πρόεδρος Κέντρου Ελέγχου και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΚΕΔΕΟ) του Παντείου Πανεπιστημίου

Αναστάσιος Τσάμης
Αναστάσιος Τσάμης

Ο Αναστάσιος Tσάμης είναι Ομότιμος καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Λογιστικής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, όπου υπηρετεί από το 1976. Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ). Κάτοχος Μεταπτυχιακών Τίτλων στην Περιφερειακή Ανάπτυξη (Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Μ.Α. in Accounting and Finance, University of Lancaster). Αριστούχος διδάκτωρ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης (Παντείου Πανεπιστημίου).

Υπηρέτησε σε πολλές ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε μεγάλο χρηματοπιστωτικό όμιλο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και έχει υλοποιήσει πολλά έργα σχετικά με Λογιστικά Συστήματα, Επιχειρηματική Οργάνωση, Εφαρμογές Πληροφορικών Συστημάτων, Ανασχεδιασμό Λειτουργικών Διαδικασιών (BPR), καθώς επίσης και με θέματα τραπεζικής εποπτείας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Chief Compliance Officer στην Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος, 2005-2010).

Διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική προπτυχιακή, μεταπτυχιακή, επαγγελματική, καθώς και αντίστοιχη ερευνητική, έχοντας παρουσιάσει πολλές εργασίες σε συνέδρια και με ένα αντίστοιχο σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα Ελεγκτικά και Λογιστικά Πρότυπα και οι επιπτώσεις εφαρμογής, Χρηματοοικονομικοί Δείκτες και μεθοδολογίες εφαρμογής, Εποπτεία και ελεγκτικά συστήματα τραπεζών και ανάλυση κεφαλαιακής επάρκειας, Χρηματαγορές και επενδυτικές συμπεριφορές, Συστήματα και μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνων (ελεγκτικού, πιστωτικού κ.α.), Συσχετίσεις ειδικών δεικτών με εξέλιξη μακροοικονομικών μεγεθών.

Από τον Δεκέμβριο του 2011 έως και το 2015 ήταν Γενικός Γραμματέας του συνδέσμου «Ελλήνων Επιστημόνων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» (Hellenic Finance & Accounting Association-HFAA).
Από το 2012 έως και το 2016 ήταν Εκλεγμένο εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Παντείου Πανεπιστημίου.
Από το 2005 έως και σήμερα είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜΚΕ (Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) του Παντείου Πανεπιστημίου.
Από το 2015 είναι Διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EY
  • ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
  • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ AUDIOVISUAL
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR