Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Αντώνης Ευαγγελίδης

Chief Ethics & Compliance Officer, ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε και ΒΙΑΝ Α.Ε

Αντώνης Ευαγγελίδης
Αντώνης Ευαγγελίδης

Ο Αντώνης Ευαγγελίδης, είναι Διευθυντής Εταιρικής Συμμόρφωσης στην ΒΙΑΝΕΞ και ΒΙΑΝ ΑΕ. Είναι Χημικός Μηχανικός, με εξειδίκευση στην Οργανική Χημική Τεχνολογία και MSc στην Τεχνολογία Φαρμάκων.

Η εμπειρία του στον Χώρο της Φαρμακοβιομηχανίας, σε Εθνικές και Πολυεθνικές Εταιρείες, ξεκινά από το 1986 και έκτοτε και μέχρι σήμερα την έχει υπηρετήσει από σημαντικές θέσεις ευθύνης. Το 2000 βραβεύτηκε ως ο Best Marketer της Χρονιάς. Είναι Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φ.Α.Μ).

Τα τελευταία χρόνια είναι μέλος της Επιτροπής Κώδικα Δεοντολογίας και Διαφάνειας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), της Επιτροπής για τη Δημοσιοποίηση Αμοιβών καθώς επίσης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

Είναι επίσης μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Αντιμετώπιση της Απάτης και του Ελληνικού Οργανισμού για την Αντιμετώπιση της Διαφθοράς (HACO).

  • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
EY
  • ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
  • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ AUDIOVISUAL
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR